Kto ustala wysokość czynszu i czy mam na to wpływ?

Wysokość czynszu jest sugerowana przez FLAT RENT na bazie analizy rynku,
konkurencyjnych ogłoszeń oraz rynkowych standardów. Proponowana przez nas kwota
jest konsultowana z właścicielami mieszkania – decyzję podejmujemy wspólnie,
wysłuchując wzajemnie swoich argumentów.