Jaką prowizję pobiera FLAT RENT za obsługę mojego mieszkania?

Za naszą usługę podstawową pobieramy opłatę w wysokości jednomiesięcznego
czynszu. W tej opłacie mieszczą się:

 • podtrzymywanie ciągłości najmu – nawet jeśli najemca zrezygnuje w trakcie trwania
  umowy, Flat Rent szuka nowego bez dodatkowych opłat,
 • monitorowanie płatności i ewentualna windykacja należności,
 • końcowe rozliczenie najemcy,
 • kontrola stanu mieszkania dwa razy w roku,
 • obecność na miejscu w razie awarii w mieszkaniu raz w roku – w przypadku pożaru,
  zalania, włamania czy innego zdarzenia losowego oferujemy darmowy dojazd do
  mieszkania i raport ze zdarzenia wraz z rekomendowanymi rozwiązaniami raz w roku. Za
  drugi i każdy kolejny dojazd do zdarzeń losowych pobieramy opłatę 150 zł,
 • reprezentowanie właściciela w sprawach formalnych związanych z nieruchomością
  (urzędy, inna agencja nieruchomości itp.)
  Dodatkowo jako nasz klient możesz nam zlecić dowolną usługę związaną z obsługą
  techniczną mieszkania w cenie 150 zł za dojazd na miejsce plus cena usługi i materiałów
  niezbędnych do jej realizacji.