Jaką prowizję pobiera FLAT RENT za obsługę mojego mieszkania?

Za naszą usługę podstawową pobieramy opłatę w wysokości jednomiesięcznegoczynszu. W tej opłacie mieszczą się: podtrzymywanie ciągłości najmu - nawet jeśli najemca zrezygnuje w trakcie trwaniaumowy, Flat Rent szuka nowego bez dodatkowych opłat,monitorowanie płatności i ewentualna windykacja należności,końcowe rozliczenie najemcy,kontrola stanu mieszkania dwa razy w roku,obecność na miejscu w razie awarii...

Jakie dodatkowe usługi poza usługą podstawową mogę zamówić? Gdzie znajdę cennik?

Wykonamy dla Ciebie dowolną usługę związaną z obsługą techniczną mieszkania w cenie 150 zł za dojazd na miejsce plus cena usługi i materiałów niezbędnych do jej realizacji.Najczęściej wykorzystywane przez naszych klientów usługi to: malowanie/odświeżenie mieszkania po najemcy: liczba dni pracy x 150 zł plusmateriały oraz koszt fachowców,wymiana mebli: wizyta w...

Kto ustala wysokość czynszu i czy mam na to wpływ?

Wysokość czynszu jest sugerowana przez FLAT RENT na bazie analizy rynku,konkurencyjnych ogłoszeń oraz rynkowych standardów. Proponowana przez nas kwotajest konsultowana z właścicielami mieszkania - decyzję podejmujemy wspólnie,wysłuchując wzajemnie swoich argumentów.